top of page
Zoeken
  • Praktijk Sterrestraat

Reizen in tijden van corona: testen en COVID-certificaat.

Nu de cijfers dalen en de zomervakantie begint, willen velen onder ons er even tussenuit. Wanneer u een reis boekt naar het buitenland, is het belangrijk u vooraf te informeren over welke bijkomende voorwaarden worden gesteld om het land én de landen die u doorreist zonder problemen te betreden. In dit bericht vatten we de belangrijkste info over de testing en het COVID-certificaat samen.


Via de website diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen kan u per land raadplegen wat u nodig hebt om het land te betreden.


U heeft een PCR-test nodig die buiten de testindicaties valt (vb. reis, event vanaf 13/8, …)?

In de periode tot uiterlijk 1 juli 2021

U maakt best een afspraak met een staalafnamepunt in de regio waar u woont of u kan terecht bij de staalafnamepost op Brussels Airport.

Via volgende link https://testcovid.doclr.be/#!/saps kan u afnamepunten vinden van zowel de triage- en staalafnamecentra door de overheid ingericht als andere plaatsen met staalafnamecentra. U vindt de contact en/of reservatiegegevens door te klikken op het icoon.

Zie onderaan dit bericht om te bekijken waar u in onze buurt terecht kan.

Geef steeds duidelijk mee dat u een afspraak maakt omwille van een reis.


Huisartsen hebben via de huisartsenkoepels aangegeven dat hun primaire opdracht erin bestaat om zieke mensen te helpen en dus niet om testafnames te organiseren voor reizigers. Wij verkiezen de testen te laten uitvoeren door de labo's, gezien de huidige drukte en de zeer grote vraag naar testen.


De resultaten van de analyse zijn toegankelijk via de bestaande platformen www.mijngezondheid.be of www.masanté.be. Het merendeel van de labo’s heeft daarnaast ook nog bijkomende communicatiemiddelen opgezet om u het resultaat en certificaat te bezorgen.


Hou er ook rekening mee dat labo-analyses een zekere tijd in beslag nemen. Momenteel koppelt 92% van de labo’s de resultaten van PCR-testen terug binnen de 24u en 97 % binnen de 36u. Maak dus tijdig uw afspraak om zorgprofessionals niet onnodig onder extra druk te zetten.

Testen om een vertrek op reis mogelijk te maken zijn betalend en dus ten laste van de reiziger. Testen bij een terugkeer uit een rode zone waarvoor u een activatiecode ontvangt na het invullen van een PLF, blijven terugbetaald.

Wat verandert er vanaf uiterlijk 1 juli 2021?

Zoals reeds aangekondigd, heeft de Federale Overheid beslist om residenten vanaf 6 jaar 2 gratis testen aan te bieden indien ze nog niet de kans hebben gehad zich volledig te laten vaccineren. Deze testen zullen aangevraagd kunnen worden via de bestaande platformen www.mijngezondheid.be of www.masanté.be. Met de ontvangen activatiecode zal u vanaf dan ook terecht kunnen in alle triage- en afnamecentra, privé-labo’s of afnameplaatsen van ziekenhuislabo’s, uiteraard in functie van de beschikbare vrije ruimte in de agenda. Dergelijke activatiecode blijft maximum 10 dagen geldig na aanvraag. Zieke mensen en risicopatiënten zullen ten allen tijde voorrang krijgen. Wanneer u zich met een dergelijke code voor een gratis test aanbiedt voor een staalafname, zal u niet moeten betalen bij staalafname.

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet voor een gratis test (vb. niet-resident, vraag voor een 3e test, …), zal u via dezelfde weg ook een activatiecode kunnen aanvragen waarmee u een afspraak kan maken.


Vanaf 16 juni 2021 start ook de communicatiecampagne rond het Digital Covid Certificate. Residenten zullen uiterlijk tegen eind juni resultaten van afgenomen testen via deze weg kunnen opvragen; voor niet-residenten wordt ook de mogelijkheid voorzien om een testcertificaat in de vorm van Digital Covid Certificate op te vragen via www.mijngezondheid.be of www.masanté.be aan de hand van de gebruikte activatiecode.

Wat indien een antigentest volstaat voor mijn reis?

Antigentesten kunnen ook bestaan onder de vorm van zelftesten. Zelftesten (testen die een burger bij zichzelf afneemt en het resultaat zelf afleest) kunnen onder geen beding aanleiding geven tot een geldig testcertificaat.

U moet zich dus richten tot een zorgprofessional om een antigentest af te nemen. Aangezien de teststrategie in België gericht is op PCR-testen wegens een hogere betrouwbaarheid in zo breed mogelijke gevallen, zijn de afnameplaatsen voor dergelijke antigentesten momenteel beperkter dan voor PCR-testen.

In het algemeen bieden een aantal private labo’s én een aantal ziekenhuislabo’s (met een blauw icoon op de kaart) afnames met snelle antigentesten aan. Als algemene regel geldt dat de zowat 140 triage- en staalafnamecentra van het land dit momenteel niet aanbieden. Het is mogelijk dat uw huisarts hiervoor tijd kan en wil vrijmaken, maar dit behoort niet tot zijn/haar kerntaken.

Geldt mijn activatiecode voor een gratis test ook voor sneltesten?

Neen, vermits niet alle landen deze testen aanvaarden wenst de Federale Overheid de meest betrouwbare testen ter beschikking te stellen die in zoveel mogelijk situaties bruikbaar zijn. U dient deze testen dus zelf te betalen.


Waar kan u terecht?

Labo Lokeren (AML) Oude Bruglaan 72 bus 2, 9160 Lokeren

maandag tot zaterdag: 12h30-15h (na afspraak);

afspraak MET CTPC-code: online boeken: www.labolokeren.be

afspraak ZONDER CTPC-code: telefonisch: 0471/ 66 74 77 = is eerste keuze

meenemen: eid, gsmnr, emailadres, naam vaste huisarts

betaling: 50 € ter plaatse (cash of via Bancontact) tenzij gratis test

resultaat: sms of COZO

Alternatieven: Zoeken via Portaalsite overheid: www.mijngezondheid.be

Labo Medina, Hoogveld 10, Dendermonde

maandag tot zondag

afspraak MET CTPC-code: online: www.medina.be

afspraak ZONDER CTPC-code: telefonisch: 052/25 80 25

Triagepost Lokeren, Zelestraat 84, Lokeren

enkel afspraak MET CTPC-code: online: www.mijngezondheid.be

resultaat volgt via email

op voorhand betalen: via bancontact (40,44€)

Labo CRI, Lepelstraat 15, Lokeren

maandag tem vrijdag (8h30-12h, 12h30-16h30

afspraak maken via 09 329 23 03

Eigen Huisarts

enkel na overleg & indien geen alternatieven beschikbaar zijn

Wachtdienst Huisartsen

hier geldt dit aanbod niet!


Het digitaal coronacertificaat

Het Europees digitaal coronacertificaat maakt het mogelijk dat mensen tijdens de coronapandemie weer vrij door de EU kunnen reizen. Het certificaat wordt in alle EU-landen ingevoerd en is geldig vanaf 1 juli 2021.

Er zijn 3 types certificaten:

  1. een vaccinatiecertificaat : U ontvangt een vaccinatiecertificaat voor elke prik tegen het coronavirus. Elk certificaat vermeldt het type vaccin en om de hoeveelste prik het gaat. De meeste EU-landen zullen ALLEEN een certificaat van VOLLEDIGE vaccinatie aanvaarden. Meestal zullen landen dit certificaat ook pas aanvaarden vanaf een bepaalde wachtperiode na de dag van de volledige vaccinatie, omdat dan pas de bescherming optimaal is.

  2. een testcertificaat van een PCR-test (geen sneltest of zelftest) met een negatief resultaat. Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt. Ook de termijn van geldigheid van dit certificaat kan per land afwijken.

  3. een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve COVID-test. De geldigheid van dit certificaat zal in de meeste landen 180 dagen zijn.

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar u het wilt gebruiken.


Hoe aanvragen?

  • digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofiel of mijngezondheid.be. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).

  • een vaccinatiecertificaat kunt u op vraag per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd:

    • Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen) (internationale oproepen: +32 78 78 78 50). Alle types certificaten kunnen door de Helpdesk ook verstuurd worden naar uw eBox, deze moet dan wel geactiveerd zijn.

Zorg dat u tijdens uw reis naar het buitenland uw certificaat bij de hand hebt, niet alleen online, maar ook gedownload/offline op uw smartphone of tablet bijvoorbeeld. Of zorg voor een geprinte of papieren versie als back-up. Zo heeft u geen probleem als u onderweg geen internetverbinding heeft.


Bronnen:
99 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page