top of page

Voorschriften en attesten

Het RIZIV verbiedt ons om voorschriften en briefjes af te leveren zonder medisch onderzoek. We kunnen dus geen voorschriften of ziektebriefjes schrijven na telefonische aanvraag. Dit geldt ook voor formulieren en anderen attesten. Gelieve hiervoor steeds een afspraak te maken en tijdens de raadpleging voldoende voorschriften te vragen.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

bottom of page