top of page

Globaal Medisch Dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Bij een eerste consultatie in de Praktijk, zal de huisarts vragen om een GMD aan te maken. Hierin worden uw medische gegevens van de verschillende zorgverleners gebundeld. Op die manier kan de huisarts u op maat begeleiden en maakt dit een goede communicatie met andere artsen mogelijk.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Het afsluiten van een globaal medisch dossier gebeurt eenmaal per jaar en is volledig gratis voor de patiënt. Het is van geen belang wie van de artsen in de groepspraktijk uw GMD registreert.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

bottom of page