top of page
Zoeken
 • Praktijk Sterrestraat

Update coronavirus COVID-19

Bijgewerkt op: 14 mrt. 2020

Opgelet! Als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken, vragen we u geen online afspraken in te boeken. Het is niet meer mogelijk de digitale wachtkamer te gebruiken.

Wat moet u doen:

 • Neem telefonisch contact op via 09 348 38 82. Hou het kort en bondig.

 • Indien u geen luchtwegklachten heeft, zal u zoals altijd een afspraak krijgen.

 • Indien u wel klachten van de luchtwegen heeft, wordt uw naam en klacht genoteerd. Een arts zal zo snel mogelijk contact nemen om een telefonische inschatting te doen en het verdere beleid te bepalen.

 • U zal zoals steeds een aanpak op maat krijgen.

 • Gelieve bereikbaar te zijn op GSM (of een tolk die nederlands spreekt ter beschikking te hebben) en uw email-adres te kennen.


Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn er heel wat maatregelen getroffen om de snelheid van de verspreiding binnen België te beperken. De meest betrouwbare info is steeds terug te vinden op www.info-coronavirus.be.


De ziektetekenen kunnen variëren van mild tot ernstig. Dit wil zeggen dat sommige mensen weinig klachten ervaren (lichte hoest, neusloop, keelpijn, ...), terwijl anderen koorts ontwikkelen of ademhalingsproblemen krijgen (kortademig, pijn bij het ademen, ...). Het lijkt erop dat ouderen en mensen met voorafbestaande gezondheidsproblemen meer kwetsbaar zijn voor de ernstigere vormen.


De symptomen gelijken vaak op deze van een gewone verkoudheid of de seizoensgriep. Het is momenteel niet meer mogelijk om een onderscheid te maken. Om deze redenen wordt bij iedereen met een nieuwe infectie of bij verslechtering van een bestaande infectie aangeraden minimaal 7 dagen in thuisisolatie te blijven. Enkel bij personen die ernstig ziek zijn en in het ziekenhuis worden opgenomen of mensen die in de zorg werken en koorts hebben, worden er diagnostische testen afgenomen.


Indien u klachten ervaart van een luchtweginfectie, dient u thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. Concreet betekent dit dat we u terugbellen om een telefonische consultatie uit te voeren. Zo kunnen we een aangepast advies formuleren. Wij zijn op deze situatie voorbereid en zullen samen met u uitzoeken wat voor u op dat moment het beste is.

Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed, tenzij u dit advies van ons gekregen hebt!


Indien u in thuisisolatie bent, wordt aangeraden om telefonisch contact op te nemen met ons in volgende situaties:


 • U wordt zieker.


 • U krijgt nieuwe symptomen.


 • Uw thuisisolatie loopt op zijn einde en u wil weten of u terug aan het werk mag. De isolatie moet verlengd worden als u nog symptomen ervaart.


Adviezen voor mensen in thuisisolatie zijn terug te vinden via deze link.


Als u nauw contact hebt gehad met iemand die ziek geworden is, of als één van uw huisgenoten ziek is, moet u uw eigen gezondheidstoestand goed opvolgen (oa. 2x per dag uw koorts meten) en niet bij risicogroepen gaan. U kan gaan werken, maar moet direct contact opnemen met ons indien u klachten krijgt. Adviezen voor huisgenoten van personen in thuisisolatie zijn hier terug te vinden.

Volgende tips zijn van toepassing om de verspreiding van virussen te voorkomen (corona, griep, andere virussen) :

 • Was uw handen regelmatig en grondig (40 à 60 seconden) met water en zeep.

 • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg in een afsluitbare vuilbak. Indien u geen zakdoekje heeft, hoest u in de binnenkant van uw elleboog.

 • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen.

 • Vermijd om handen of kussen te geven. Begroet elkaar vanop afstand.

 • Blijf thuis als u ziek bent. Ga niet gaan werken en ga niet op bezoek bij risicogroepen (chronisch zieken, bejaarden).

 • Probeer erop te letten uw gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met uw handen.


Meer info over het virus en andere veelgestelde vragen vindt u terug op www.info-coronavirus.be.360 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page